1. +44 (0)1341 241538
  2. Email us
  3. Home
  4. CART
  5. Checkout

Calondid

Calondid

Product ID: CPupw
Price: 3.50

Yn cynnwys un cerdyn bob un o'r wyth delwedd a ddangosir isod
Ymlonyddwch ...

Ymlonyddwch ...

Product ID: CPupwN217

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Ymlonyddwch, a dysgwch mai myfi sydd Dduw
Salm 46 ad 10


Dyma'r ffordd

Dyma'r ffordd

Product ID: CPupwN218

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Dyma'r ffordd; ewch y ffordd yma
Eseia 30 ad 21
Pam poeni ...

Pam poeni ...

Product ID: CPupwN219

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Peidiwch poeni am eich bywyd
Mathew 6 ad 25

Gwaeddwch am lawenydd!

Gwaeddwch am lawenydd!

Product ID: CPupwN220

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Gwaeddwch am lawenydd, yr holl ddaear
Salm 66 ad 1

Dw i'n dy drystio di

Dw i'n dy drystio di

Product ID: CPupwN221

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Pan mae gen i ofn, dw i'n dy drystio di
Salm 56 ad 3


Tangnefedd i chi

Tangnefedd i chi

Product ID: CPupwN222

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Tangnefedd i chi
Luc 24 ad 36


Nid yw cariad yn darfod byth

Nid yw cariad yn darfod byth

Product ID: CPupwN223

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Nid yw cariad yn darfod byth
I Corinthiaid 13 ad 8

Dysga dy ffyrdd i mi

Dysga dy ffyrdd i mi

Product ID: CPupwN224

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Dw i eisiau dy ddilyn di, Arglwydd; dysga dy ffyrdd i mi
Salm 25 ad 4

Recently Viewed