Calondid

Pecyn o gardiau gyda lluniau a negeseuon wedi eu dewis i godi'r galon.

 

 
Calondid

Price: £4.00

Product ID: CPupw

More Info

cart-icon3
Ymlonyddwch ...
Ymlonyddwch ...

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud... Ymlonyddwch, a dysgwch mai myfi sydd Dduw Salm 46 ad 10

Product ID: CPupwN217

More Info

Dyma'r ffordd
Dyma'r ffordd

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud... Dyma'r ffordd; ewch y ffordd yma Eseia 30 ad 21

Product ID: CPupwN218

More Info

Pam poeni ...
Pam poeni ...

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud... Peidiwch poeni am eich bywyd Mathew 6 ad 25

Product ID: CPupwN219

More Info

Gwaeddwch am lawenydd!
Gwaeddwch am lawenydd!

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud... Gwaeddwch am lawenydd, yr holl ddaear Salm 66 ad 1

Product ID: CPupwN220

More Info

Dw i'n dy drystio di
Dw i'n dy drystio di

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud... Pan mae gen i ofn, dw i'n dy drystio di Salm 56 ad 3

Product ID: CPupwN221

More Info

Tangnefedd i chi
Tangnefedd i chi

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud... Tangnefedd i chi Luc 24 ad 36

Product ID: CPupwN222

More Info

Nid yw cariad yn darfod byth
Nid yw cariad yn darfod byth

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud... Nid yw cariad yn darfod byth I Corinthiaid 13 ad 8

Product ID: CPupwN223

More Info

Dysga dy ffyrdd i mi
Dysga dy ffyrdd i mi

Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud... Dw i eisiau dy ddilyn di, Arglwydd; dysga dy ffyrdd i mi Salm 25 ad 4

Product ID: CPupwN224

More Info

 
 

Sign up for our Newsletter

All fields are mandatory View past newsletters